KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH „MGI/Complete Genomics – Dr Rade Drmanac“ STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2024/25. GODINU

Kompanija MGI/Complete Genomics*, u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, objavljuje konkurs za dodelu stipendija studentima:

- Elektrotehničkog fakulteta, Matematičkog fakulteta i Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

- Prirodno-matematičkog fakulteta (svi odseci osim Psihologije), Fakulteta inžinjerskih nauka (Računarska tehnologija i softversko inženjerstvo, Bioinženjering), Fakulteta tehničkih nauka (Računarsko i softversko inženjerstvo), Fakulteta medicinskih nauka (samo za studente doktorskih studija), Univerziteta u Kragujevcu, i

- Fakulteta tehničkih nauka, sa akademskih studija Biomedicinsko inženjerstvo, Energetika, Elektronika i telekomunikacije, Informacioni inžinjering, Računarstvo i automatika, Softversko inžinjerstvo i informacione tehnologije, Veštačka inteligencija i mašinsko učenje, Matematika u tehnici, Univerziteta u Novom Sadu.

- Prirodno-matematički fakultet sa akademskih studija Matematika i informatika, Fizika, Hemija, biohemija i zaštita životne sredine, Biologija i ekologija,  Univerziteta u Novom Sadu.

Konkurs je otvoren od 15. maja do 15. juna 2024. godine.

Stipendije će se dodeljivati studentima koji u oktobru 2024. godine upisuju prvi put studije prvog, drugog ili trećeg stepena akademskih studija, i to:
1. Za studente IV godine osnovnih studija, u mesečnom iznosu od 80 USD u toku trajanja jedne školske godine,
2. Za studente I godine master studija , u mesečnom iznosu od 100 USD u toku trajanja jedne školske godine,
3. Za studente I, II ili III godine doktorskih studija, u mesečnom iznosu od 120 USD u toku trajanja jedne školske godine.

Više o konkursu i potrebnoj dokumentaciji možete naći OVDE

Za sva dodatna pitanja možete pisati na mgistipendije@divac.com

 

Kontakt informacije studenta/kinje

    4. Adresa prebivališta studenta/kinje

Kriterijumi za socijalno-ekonomski status porodice studenta/kinje

    

Kriterijumi vezani za uspeh ostvaren u prethodnim godinama studija
     Za više informacija posetite https://www.divac.com/politika_privatnosti